Look schreef zijn eerste gedichten begin jaren negentig.

In 1996 richtte hij literair tijdschrift Renaissance op, waaraan hij tot 2002 als redacteur verbonden bleef. Ook organiseerde hij talloze voordrachten en festivals, waaronder 10 edities van Gedichtendag. Onder de naam TextMessage geeft hij poëzie uit.

Verschillende gedichten verschenen in tijdschriften, waaronder in Op Ruwe Planken. In 2007 verscheen zijn debuutbundel De Waan van de Nacht, gevolgd door Waswater in 2015. Over zijn debuut schreef Ingmar Heytze: “De gedichten uit De waan van de nacht zijn bondig, helder en nuchter – geen mistige taalmuziek, maar poëzie uit de echte wereld en daardoor geschikt even voor de leek als voor de liefhebber.”

Boden was Stadsdichter van Vlaardingen in 2015 en 2016. De gedichten uit deze periode zijn gebundeld in Kleurstof.

In zijn meest recente bundel Een bloesem van glas is hij even kritisch als ogenschijnlijk lichtvoetig, en laat in een reeks liefdesgedichten zelfs de meest kwetsbare kant van zichzelf zien.

We zijn het niet verleerd
elkaars ademhaling te begrijpen.

Het zijn onze lijven die,
tegen beter weten in,
zeggen waar het op staat.

Met onze ogen dicht
sprankelt de aangewakkerde dag
met fluwelen sprongen
door de kamer,

danst het raam
een onvoltooide wals
in de buitenlucht


en rijpt over alles wat huid heet
een bloesem van glas.