We Are Trash | 2016
Model: Yuddith

We Are Trash verbeeldt hoe de mens in dit tijdsgewricht tot inwisselbaar en anoniem subject is verworden. Het lijkt alsof de persoonlijkheid van het individu er niet meer toe doet.

Voor bedrijven zijn klanten marketingtargets die méér moeten consumeren ten gunste van aandeelhouders. De individuele klant, die ooit een persoonlijke relatie met het bedrijf had, wordt een onpersoonlijk radertje in het economisch systeem.

Voor overheden zijn burgers zowel consumenten als verdachten. Mensen moeten braaf hun regels consumeren en wie uit de pas loopt, is een potentieel gevaar voor de samenleving. De definitie ‘uit de pas lopen’ kan breed worden geïnterpreteerd: het dragen van een djellabah kan al aanleiding vormen voor een terrorismeverdenking. Terwijl ook degene die niet digitaal te traceren is, aanleiding geeft voor verdenking.

Wie buiten de statistieken en de algoritmes van de economie en de overheid valt, verliest zijn nut en wordt als kansloos bij het vuil gezet.

Trash-small